Оценка на риска

Оценка на работните процеси и оборудване, работните места, анализ на структурата на фирмата по изградена методика.