Фактори на работната среда

  • осветление
  • микроклимат
  • шум
  • вибрации