Основната област на нашата дейност е автоматизирани системи за промишлено теглоизмерване.

Ние изпълняваме пълния обем дейности по автоматизация, който включва:

изследване на обекта за автоматизация, изработване на техническото задание;

изработване на проектните работи, отчитайки индивидуалните особености на технологичния процес и желанията на възложителя;

  • изработване на конструкторската документация в съответствие със съществуващите стандарти;
  • изработване на програмното обезпечение на ниско ниво и SCADA-системата;
  • комплектоване и разработване на системи за управление;
  • шеф-монтаж и пусково-наладъчна на обекта на автоматизация;
  • обучение на специалистите на възложителя непосредствено на обекта;
  • доставка на тензометрични датчици и прибори на фирмата FLINTEC, Vishay и Sensocar и др.

Също така изпълняваме работа по възстановяване на неработещо управление или неговата модернизация.

Всички проекти се реализират върху програмируеми контролери и друго оборудване, производство на OMRON, ABB, SIEMENS, Schnider ELECTRIC и други по желание на клиента.

През април 2004г. с цел по-пълно обслужване на нашите клиенти към фирмата е създадена Служба по трудова медицина.