Автоматизация

В плюс ЕООД е специализирана в производствени решения, базирани на PLC "OMRON":

 • Изграждане и реконструкция на бетонни възли и асфалтови бази
 • Разработване на софтуер за:
 • микроконтролери, PLC, SCADA
 • следене и управление на производствени процеси.
 • производство, доставка и инжинеринг на електронни прибори за измерване, контрол и управление на:
 • температура - K, °C или F;
 • механични усилия - gr, kg, ton, lbs;
 • обем - L, m3;
 • електрически величини - W, mV, mA, V, A, VA;
 • преобразователи RS232 / RS485;
 • дозиращи системи.
 • Статистическа обработка.