Електробезопасност

Контрол на електрически уредби:

  • импеданс на контур "фаза-защитен проводник"
  • заземителни инсталации
  • мълниезащита
  • съпротивление на изолация
  • дефектнотокови защити