TULIP

TULIP датчика е проектиран за вграждане в корпуса на машина, устройство или конструкция.
Производител: Flintec
Описание

За инсталиране на TULIP в болшинството от случаите се изисква пробиване на отвор с необходимия диаметър и поставяне на сензора.

Датчика измерва натиск, опън, огъване и усукване по две оси. 

 

Товар: Варира от структурата, в която е вграден

Корпус: неръждаема стомана

IP68

Data Sheet